', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre


Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir 
drepte eller hardt skadde i trafikken

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

Hva rører seg ute i nyhetsbildet i forbindelse med trygge og gode trafikkmiljø.

Trafikkdirigentene får en tryggere hverdag

Krav fra Statens vegvesen gir trafikkdirigenter en tryggere arbeidshverdag

#TryggSommer

TSF og våre samarbeidspartnere starter den 10. juni på vår sommerturné 2020

9 drept i utforkjøringer og møteulykker i august

Ni personer omkom i trafikken i august, der det er møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer bildet. 69 personer har så langt omkommet på norske veier i år. Dette viser Statens vegvesen foreløpige ulykkestall.

Online kurs

TSF tilbyr onlinekurs for rekkverksmontører, byggeherre og planleggere

Første kurset for rekkverksmontører

I dag den 5. februar arrangerte Trafikksikkerhetsforeningen det første kurset i Norge for rekkverksmontører med 50 personer påmeldt. Det vil bli arrangert flere kurs i inneværende år. Dato og sted kommer.


Trafikksikkerhetsforeningen setter igang med kurs og utdanning av rekkverksmontører i Norge.

Ti drepte i september.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for september.

Så langt i år har 73 omkommet på norske veier, noe som er seks færre enn i løpet av de ni første månedene i fjor.


Turné sommeren 2019

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) legger ut på turné i Norge for å få ned ulykkestallene.

Her kan du se TSFs reiserute i 2019.

Ny rapport: Motorvei mer lønnsomt enn antatt - liv kunne vært spart

Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

TSF skal

- synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken

Nordisk Vegforum

TSF er medlem av Nordisk Vegforum. 
NVF er et bransjesamarbeid med medlemmer 
fra både offentlig og privat sektor.