', 'auto'); ga('send', 'pageview');

NULLVISJONEN

- en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken.

Kan ikke godta slike tragiske tall

Nå reiser Trafikksikkerhetsforeningen rundt i sommertrafikken for å få ned ulykkestallene.
Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) har vært ute på tur på Sørlandet og i Østfold, og startet på lørdag turen nordover langs E6 for å informere om farene i sommertrafikken.
TSF ønsker å sette fokus på hvor farlig det faktisk er å ferdes i trafikken i løpet av sommermånedene. ifølge foreningen viser tall fra SSB at de fire siste årene har 50 personer blirt drept og 235 hardt skadde i igjennomsnitt i løpet av sommermåndene juni, juli og august.

- Dette er tall som er utrolig høye, og vi kan ikke sitte stille å godta slike tragiske tall, sier Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen i en pressemelding.
Les mer på Folkebladet.no .

Ny rapport: Motorvei mer lønnsomt enn antatt - liv kunne vært spart.

Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

Burde flere norske motorveier vært bygget hvis man hadde visst det man nå har fått vite om samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved slike veier? 
Ja, mer enn antyder rapporten «Evaluering av E6 Østfold», laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen. Rapporten konstaterer at flere menneskeliv kunne vært spart, både på denne europaveien og andre, om de ble bygget raskere.

Les hele saken på Aftenposten.no

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Her vil vi samle fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

TSF ble stiftet den 17. august 2016. TSF er en forening for virksomheter og foreninger som er opptatt av et trygt og godt veimiljø for alle trafikantgruppene.

TSF skal

- synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken