', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Vi kommer tilbake med mer informasjon angående Dybdeanalyserapporten for 2019. I mellomtiden kan du se noen av hovedtallene fra rapporten i videoen nedenfor, med medvirkende årsaker til at ulykkene kunne skje.