', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2018

Foreløpig program 2018

Onsdag 5. september

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018.

Det vil bli gjennomført en parallellsesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                           Aktivitet

09:30-10:00                         Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-11:00                        Formell åpning av årets Vegsikringskonferanse
                                             Kjetil Nesset, styrets leder, TSF
                                             Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister

11:00-11:45                       Trygge trafikkmiljø i Nasjonal transportplan
                                            Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør, Statens vegvesen (invitert)

11:45-12:15                       Trygg fremkommelighet, viktig for næringslivet
                                             Jon Kristiansen,  regiondirektør for NHO Innlandet

12:15-13:15                        Felles lunsj

13:15-13:45                       Trafikksikker fremkommelighet
                                             Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology, WSP Global

13:45-14:30                        Trafikksikkerhet og utviklingen i Danmark
                                             Marianne Steffensen, Chef for Trafiksikkerhed og Cykling i Vejdirektoratet

14:30-15:00                        Pause, kaffe/te/frukt

15:00-16:30                        Parallellsesjon A                                                          Parallellsesjoner B
                                             1. Rekkverksnormen                                                  1. Trafikksikkerhet og folkehelse
                                             Bozidar Stankovic, Vegdirektoratet                             Malene Olsen, Vegingeniør Nes kommune
                                             2. Road Restraint Systems (RRS) in Europe          2. Trafikksikkerhet sett fra transportnæringen
                                              Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet                            Guttorm Tysnes, regionsjef Hedmark/Oppland
                                              (invitert)                                                                          Norges Lastebileier-forbund
                                            3. Felles spørsmålsrunden i samtale med 
                                             siv.ing. Marianne Gjerde

19:30                                   Festmiddag


Torsdag 6. september

Vegsikringskonferansen starter dagen med en moralsk og etisk "morgenvekker".

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.


Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:40                        Trafikksikkerhet: Et viktig moralsk og etisk spørsmål
                                             Tor B. Jørgensen, Biskop emeritus

09:40-10:25                        Trygge og gode veier
                                             Anette Aanesland, Teknologi- og utbyggingsdirektør | SVP i Nye Veier 

10:25-10:40                         Pause, kaffe/te/frukt

10:40-12:00                         Parallellsesjon A                                                                     Parallelsesjon B
                                              Rekkverk - påvirkninger for drift og                                      1. Trafikksikkerhetsarbeidet i Oppland fylkes 
                                              vedlikehold av veger                                                                
trafikksikkerhetsutvalg v/leder 
                                              Marte Granden, sivilingeniør 
veg og transport                   Gunnar Tore Stenseng
                                              (invitert) 
                                              Trafikkdirigentenes hverdag på vegen
                                              Tobias Vang Sivertsen, Markedsansvarlig
                                              Total Trafikkhjelp AS                                                                                 
 

12:00-13:00                         Felles lunsj

13:00-13:30                         Kjøretøyets betydning mot nullvisjonen 
                                              Øystein Herland, Adm. direktør Volvo Car Norway                  

13:30 - 1400                        Avsluttende forum


Last ned programmet her (pdf-fil)