', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020
(foreløpig)

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Det vil bli gjennomført en parallellsesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                         Aktivitet

09:30-10:00                       Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-11:00                       Formell åpning av årets Vegsikringskonferanse
                                            Kjetil Nesset, styrets leder, TSF
                                             Jon Georg Dale, Samferdselsminister Samferdselsdepartement

11:00-11:45                       Trygge trafikkmiljø
                                             Vegdirektoratet, Statens vegvesen 

11:45-12:15                       Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig
                                            Ingrid Dahl Hovland,  adm.dir Nye Veier AS

12:15-13:15                        Felles lunsj

13:15-13:45                       Trafikksikker fremkommelighet
                                             

13:45-14:30                        Sykkelveger i Norge
                                             Vegdirektoratet og samarbeidspartner

14:30-15:00                        Pause, kaffe/te/frukt

15:00-16:30                        Parallellsesjon A                                                          Parallellsesjoner B
                                             1. Rekkverksnormen                                                  1. Folkehelse
                                                  Vegdirektoratet                                                         Gående og syklister
                                             2.                                                                                      2.

                                        

19:30                                   Festmiddag


Fredag 7. februar

Vegsikringskonferansen starter dagen med en moralsk og etisk "morgenvekker".

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.


Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:30                        Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser har det for menneskene?
                                             Personalskadeforbundet (LTN)

09:40-10:25                        Foregangsland - hva kan vi lære
                                             International ekspert invitert

10:25-10:40                         Pause, kaffe/te/frukt

10:40-12:00                         1.Hvilken utfordringer - trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland og Bergen
                                              Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune                                                            

                                              2. Veien som arbeidsplass
                                                 Samarbeidspartner og Arbeidstilsynet
                                                                                                    
 

12:00-13:00                         Felles lunsj

13:00-13:30                         Kjøretøyets betydning - hva kommer i framtiden
                                              Samarbeidspartner invitert

13:30 - 1400                        Avsluttende forum


Last ned programmet her (pdf-fil)