', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2021

Torsdag 4. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2021.

Kvelden den 4. september blir det konferansemiddag.

KONFERANSEAPP

Tidspunkt                        

Aktivitet

09:30-10:00                      
Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       
Regjeringen
Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2020                                         

10:45-11:15                       
Ingrid Dahl Hovland, 
Vegdirektør, Statens vegvesen (invitert)
Nasjonal transportplan - Vegvesenets fokus på trafikksikringstiltak

11:15-11:45                      
Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS (bekreftet) 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig i Nasjonal transportplan

11:45-12:00                        
Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       
Samarbeidspartner
                          

12:30-13:00                        

Kommer mer info

13:00-13:50                      
Lunch

13:50-14:15                       
International gjest            

14:15-15:40                       
Stortingets time: Nasjonal transportplan

Partiene på Stortinget innleder
Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                
Konferansemiddag


Fredag 5. februar

Vi starter dagen med foredrag om alle livene som reddes i trafikken, de hardt skadde. 

Tidspunkt                          
Aktivitet

09:00-09:30                        
Mennesket i de nasjonale planene - mot målene i nullvisjonen                    

09:30-10:00                        
Norconsult AS (bekreftet)
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner som et av de virkemidlene vi har i arbeidet med 0-visjonen.
Hva det er, forankringen i trafikksikkerhetsloven og hvordan det gjennomføres revisjoner på plannivå.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden                                                                                                                 

10:00 -10.30                      
Myke trafikanter, syklister og MC  
Trygge trafikkmiljø for alle trafikantgruppene                                      

10:30-10:45                        
Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        
 Vegdirektoratet, Statens vegvesen 
Ny Håndbok N101
Rekkverk og vegens sideområder                                                                   

11:20-11:45                     
 Nordisk perspektiv på 0-visjonen 
Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen                                      
                                                                                                                     

11:45-12:10                       
Fylkeskommune
Fylkesvegnettet - hvilken betydning har det på nasjonal økonomi og hva slag forfatning er det på dagens veger.
                                                                                          

12:10-12:40                         
Rolf Mellum, Avd. direktør Statens Havarikommisjon, Veiavdelingen 
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet

12:40-13:00                        
Avsluttende forum

Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        
Lunch

Lastnedbar programmet kommer her (pdf-fil)

(Det er et tidlig og foreløpig utkast til program. Vi oppdaterer fortløpende)