', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                         Aktivitet

09:30-10:00                       Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       Tommy Skjervold, Statssekretær Samferdselsdepartement
                                            Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2020                                         

10:45-11:15                       Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
                                            Trygge trafikkmiljø

11:15-11:45                      Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS 
                                         
 Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00                        Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       Sigurd Austin, Konserndirektør i Gjensidige Forsikring
                                            Forebyggende trafikant adferd og trafikksikring

                                            S
kadeforebygging, statistikk og teknologi                               

12:30-13:00                        Renata Torquato Steinbakk, forsker innen trafikkpsykologi,
                                             Vegdirektoratet, Statens Vegvesen
                                             Vegutformingen og menneskelige faktorer i trafikken sett fra et psykologisk perspektiv

13:00-13:50                       Lunch

13:50-14:15                       Vittorio Giavotto, Professor Emeritus, Polytechnic University of Milan and Convenor of TG1
                                            Bridge parapets containment level – will they handle impacts by 
                                            Tourist (or inter- urban) Coaches? (Engelsk)
                                            Virtual tests demonstrate that impacts of present-day tourist coaches require
                                            bridge parapets of containment categories H3 or H4. The old category
                                            with a full scale test with a 13 ton bus, is no more adequate for this purpose.             

14:14-15:40                       Stortingets time: Trafikksikker fremkommelighet
                                            Partiene på Stortinget innleder
                                            Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                   Festmiddag


Fredag 7. februar

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:30                        Per Oretorp, Ass.gen.sekretær, Personskadeforbundet LTN
                                             Et reddet liv skal også leves. Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser
                                             har det for menneskene?                             

09:30-10:00                        Erling Søyland, Fagansvarlig BIM og VDC, COWI
                                             Bedre Trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljø
                                             COWI, Et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av effektive            
                                             transportløsninger og  bærekraftig byutvikling                                                                                                                             

10:00 -10.30                      Bjørn Magnussen, NMCU og Maria Nordqvist, SMC
                                            Trygge trafikkmiljø for motorsyklistene - Norge og Sverige                                      

10:30-10:45                        Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet, Statens vegvesen
                                             1. Et innblikk inn i fremtiden av Håndbok N101
                                            Rekkverk og vegens sideområder                                                                   

11:20-11:45                       Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology
                                            Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen                                     
                                            Identifisering av 16000 usikrede svinger/kurver på svenske veier.
                                       Fra dødsulykken i Masugnsbyn til analyse av det statlige vegnettet.                                                                                                                      

11:45-12:10                       Espen Strandvi Hagvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune
                                            
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger
                                            
I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver.
                                            Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-,
                                            riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til sammen er det snakk om 63 951 kurver. Analysen ser på hva
                                            de forskjellige utforkjøringsrisikofaktorene, og kombinasjoner av dem, har å si for risikoen for
                                             utforkjøring i de forskjellige type kurvene som finnes. I forbindelse med rapporten er det også laget
                                             lister hvor kurvene rangeres ut fra hvor stor utforkjøringsrisiko de har. Kurvene i disse listene har
                                             VegID så de kobles opp mot vegnettet. På den måten kan man sette inn stedsspesifikke tiltak mot
                                             kurvene med høy utforkjøringsrisiko.

                                                                                              
12:10-12:20                         Sikre kjøretøy -  og forebyggende tiltak
                                              Adm direktør, Volvo Cars Norway AS

12:20-12:35                        Opplæring og kurs for rekkverksmontører
                                             Orientering og målene for opplæringen, TSF

12:35-13:00                        Avsluttende forum
                                             Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        Lunch

Last ned programmet her (pdf-fil)

(Det kan forekomme endringer i programmet fram til konferansestart)