', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                         Aktivitet

09:30-10:00                       Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       Tommy Skjervold, Statssekretær Samferdselsdepartement
                                            Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2020                                         

10:45-11:15                       Trygge trafikkmiljø
                                            Vegdirektoratet, Statens vegvesen 

11:15-11:45                      Anette Aanesland , konst. Adm.dir Nye Veier AS 
                                         
 Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00                        Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       Sigurd Austin, Konserndirektør i Gjensidige Forsikring
                                            Forebyggende trafikant adferd og trafikksikring

                                            S
kadeforebygging, statistikk og teknologi                               

12:30-13:00                        Renata Turquato Steinbakk, forsker innen trafikkpsykologi,
                                             Vegdirektoratet, Statens Vegvesen
                                             Vegutformingen og menneskelige faktorer i trafikken sett fra et psykologisk perspektiv

13:00-13:50                       Lunch

13:50-14:15                       Vittorio Giavotto, Professor Emeritus, Polytechnic University of Milan and Convenor of TG1                                                                     
                                            Bridge parapets containment level – will they handle impacts by 
                                           
                                            Tourist (or inter- urban) Coaches? (Engelsk)
                                           
                                            Virtual tests demonstrate that impacts of present-day tourist coaches require                                            
                                            bridge parapets of containment categories H3 or H4. The old category H2, 
                                            with a full scale test with a 13 ton bus, is no more adequate for this purpose.             

14:14-15:40                       Stortingets time: Trafikksikker fremkommelighet
                                            Partiene på Stortinget innleder
                                            Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                   Festmiddag


Fredag 7. februar

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:30                        Per Oretorp, Ass.gen.sekretær, Personskadeforbundet LTN
                                             Et reddet liv skal også leves. Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser
                                             har det for menneskene?                             

09:30-10:00                        Bedre Trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljø
                                             COWI, Et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av effektive
                                             
transportløsninger og bærekraftig byutvikling                                                                                                                                           

10:00 -10.30                      
Bjørn Magnussen, NMCU og Maria Nordqvist, SMC
                                            Trygge trafikkmiljø for motorsyklistene - Norge og Sverige                                      

10:30-10:45                        Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        Parallelle sesjoner
                                             1. Rekkverksnormalen                                      2. Myke trafikanter - helseeffekter
                                             Matteo Pezzucchi / Bozidar Stankovic              Helserådgiver
                                             Vegdirektoratet, Statens vegvesen

11:20-11:45                       Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology
                                           Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen
                                           Identifisering av 16000 usikrede svinger/kurver på svenske veier.
                                           Fra dødsulykken i Masugnsbyn til analyse av det statlige vegnettet.                                               
                                                                        

11:45-12:10                        Trafikksikkerhetsarbeidet og trafikksikring
                                             Tre suksessfaktorer: Trafikant adferd, trygge veier og
                                              sikre kjøretøy

                                                                                              
12:10-12:20                         Sikre kjøretøy -  og forebyggende tiltak
                                              Adm direktør, Volvo Cars Norway AS

12:20-12:35                        Opplæring og kurs for rekkverksmontører
                                             Orientering og målene for opplæringen, TSF

12:35-13:00                        Avsluttende forum
                                             Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        Lunch

Last ned programmet her (pdf-fil)

(Det kan forekomme endringer i programmet fram til konferansestart)