', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Kurs 1 for rekkverksmontører

Rekkverksnormalen og de to veilederne som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge er veldig omfattende og detaljert. De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.

Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død .

Per i dag finnes det ingen krav til kompetanse til de som skal montere rekkverk i Norge!
Dette gjør vi i Trafikksikkerhetsforeningen noe med. Det første kurset for rekkverksmontører blir nå arrangert.

Kursted:
Clarion Hotel® & Congress Oslo Airport, Gardermoen
 Tid: onsdag 5. februar 2020 - Fulltegnet!


Utrøna Innovasjonssenter, Åndalsnes
Tirsdag 25.februar 2020 - Fulltegnet!

Flere kurs kommer!

Kursinnhold:

Kl 09:00–12:00 Fellesopplæring

Generell informasjon om nullvisjonen og ulykkesstatistikk

Rekkverksnormalen med håndbøker

Kl 12 – 13 Lunsj

Kl 13 – 14  Fortsettelse av fellesopplæringen

Kl 14:00-16:00 Parallelle sesjoner for stål, betong og planlegger

Etter endt kurs: Multiple choice sluttprøve
 som utføres via nettet innen 14 dager etter kursdato. 

Opplæring i håndbøker og muligheten til å lære å slå opp for å finne viktig informasjon er en del av kurset.

1. Regelverk 30 spørsmål

2. Stålbolken 20 spørsmål

3. Betongbolken, 20 spørsmål

Undervisning vil følge normale skoletimer (45 min) med innlagte pauser.

På sikt vil TSF jobbe for at det blir innført krav til kurs/opplæring av all personell som skal utføre arbeidsoppgaver med oppsett eller vedlikehold av rekkverk ute i veitrafikken.