', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Formål

TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring. 
TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt. 
TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken. 
TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.