', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Nyheter

45% omkom i frontkollisjoner

I 2017 var møteulykkenes andel av de trafikkdrepte hele 45 prosent, mens singelulykkenes andel av de omkomne varl 27 prosent. Fotgjengerulykkene utgjorde 10 prosent av de omkomne i fjor, mot 11 prosent i 2016.

Omkomne i såkalte singelulykker hvor utforkjøring dominerer, utgjorde i 2016 40,7 prosent av de omkomne. Møteulykkene utgjorde 31,1 prosent.

Åpen Stortingshøring Statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegene

14 drepte i veitrafikken de to første måndene i 2018

Skader og mangler på 2000 rekkverk

VG: Broer nedpriori­teres når Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder på riksveinettet. Men Vegvesenet for­sikrer at trafikk­farlige skader og sårbarheter skal prioriteres.

TSFs tiltak til den Nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (2018 til 2029) og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.

Møte med statsråden

Tirsdag den 13. februar møtte Kjetil Nesset, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal, statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tommy Skjervold

Åtte drepte i vegtrafikken

I løpet av januar måned 2018 omkom åtte personer i vegtrafikken

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018

Den nasjonale Vegsikringskonferansen legges i år til Lillehammer den 5. og 6. september.

Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Tiltak for å øke sikkerheten i transportsystemet i tråd med nullvisjonen og med mål for vegtrafikken om maksimalt 350 drepte og hardt skadde per år innen 2030.

Tryggere trafikkmiljø i regjeringsplatt-formen

Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen

TSF vil ha nasjonal dugnad

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier.

Statsbudsjettet 2018

TSF deltok på åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Les vårt høringsnotat

Sommertrafikken

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere.

God vinterferie

Til helgen er det vinterferiestart mange steder. Her er TSFs råd til de av våre trafikanter som skal ut i trafikken, om hvordan de kan komme seg vel fram og trygt hjem igjen.

Daglig leder

Den 1. februar 2017 ble Geirr Tangstad-Holdal ansatt som daglig leder i TSF

TSFs stiftelsesmøte

Den 17. august 2016 ble Trafikksikkerhetsforeningen stiftet i Åndalsnes.