', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Nyheter

SOMMERTRAFIKKEN

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere.

29 drepte mennesker i veitrafikken i sommermånedene er 29 mennesker for mange. Derfor er statistikken for sommermånedene dyster lesning. Målet for trafikken på norske veier må være at ingen pårørende mottar et tragisk budskap om at deres kjære har mistet livet eller at mennesker blir hardt skadd etter en kollisjon eller utforkjøring. Nullvisjonen!

NULLVISJON
Summen av fysiske sikkerhetstiltak, sikrere kjøretøy, holdningsarbeid og Statens vegvesene og politiets kontroller får ned ulykkene. Ser man på hele landet har det også blitt færre ulykker. Allikevel er det en bit igjen før målet om null drepte eller hardt skadde er innfridd.

Vi er ikke i mål. Det er fortsatt mye som kan gjøres. Les mer her.

Alt om Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Les mer herGOD VINTERFERIE

t

Til helgen er det vinterferiestart mange steder. Her er TSFs råd til de av våre trafikanter som skal ut i trafikken, 
om hvordan de kan komme seg vel fram og trygt hjem igjen.

Planlegg turen godt

 • Sjekk værmeldingen. Kommer været til å endre seg med det første?
 • Undersøk om det er stengte veger eller hindringer der du skal kjøre.
 • Sørg for at bilen er riktig skodd for vinterforhold. Ta eventuelt med kjettinger.
 • Kontroller at du har nok drivstoff og spylervæske.
 • Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjengelig.
 • Ta med varme klær og vinterfottøy.

Når du kjører

 • Hold god avstand til bilen foran.
 • Hold plassen din i køen.
 • Tilpass farten etter vær- og kjøreforhold.
 • Beregn god tid, ikke kjør etter klokka.
 • Bruk alltid bilbelte.
 • Bytt sjåfør eller stopp og sov i 15 minutter hvis du blir trøtt.
 • Sørg for at det ikke er løse gjenstander i bilen som kan forårsake skader ved brå oppbremsing.

VEL FRAM OG TRYGT HJEM IGJEN!

Stiftelsesmøtet

Den 17. august 2016 ble Trafikksikkerhetsforeningen stiftet i Åndalsnes. 
En egen forening for de som er opptatt av trafikksikring og trygge trafikkmiljø er etablert.

 • TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring.
 • TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt.
 • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken.
 • TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.

Det var i forbindelse med Rekkverkkonferansen i Åndalsnes den 17. august 2016, at en helt ny forening så dagens lys. Trafikksikkerhetsforeningen skal videreføre en lignende konferanse som omfatter Tryggere trafikkmiljø og veisikring

Daglig leder

Geirr Tangstad-Holdal er ansatt som daglig leder i TSF fra 1. februar 2017. Tangstad-Holdal kommer fra stillingen som adm. leder i den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner, som han forøvrig var med å stifte den 17. juli  2007.

</