', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Den nasjonale Vegsikringskonferansen

5. og 6. september 2018

Lillehammer


Samarbeidspartnere 2018:


Innlandet

- Det er behov for en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetning at våre konferanser skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt.

Konferansested 

Konferansested:  Lillehammer
Scandic Lillehammer hotell

Program


 Forelesere


Slides 

Slides fra innlederne på Vegsikringskonferansen

Møteplass for alle som brenner for tryggere trafikkmiljø

Nullvisjonen er vårt mål

Tryggere trafikkmiljø med blant annet fysiske sikkerhetsbarrierer kan være med på å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken raskere!